fbpx

Политика за защита на личните данни

Информация относно лицето, което обработва данните Ви:

Наименование: Евелина Костадинова
Собственик и автор в блога artualno.info
Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Димитър Манчев 1Б
E-mail: contact@artualno.info

Телефон: 0888 721 789
Уебсайтhttp:// artualno.info

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

Eвелина Костадинова (Наричана по-долу за краткост “Администратор”) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 01 октомври 2015 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Администратора и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Администраторът събира определена информация чрез Платформата Artualno.info или чрез бисквитки на трети страни. Този документ („Политика за защита на личните данни“) описва политиките и процедурите, регламентиращи събирането и обработването на тази информация, която идентифицира индивидуален ползвател и може да бъде използвана за контакт с него („Лични данни“, „Лична информация“).

Тази политика е валидна само по отношение на Услугата, която се предоставя и не следва да се прилага за никой уебсайт на трети страни или услуги.

Събиране на лична информация

Администраторът събира лична информация, за да отговори на вашите искания, които могат да включват: изпращане на съобщения, свързани с Услугата, предоставяне на достъп до определени функционалности на Услугата, регистрация за бюлетин или организирани от Администратора събития или игри, участие в онлайн проучвания, дискусионни групи или форуми, за маркетингови дейности и други, свързани с мисията на платформата.

Администраторът събира следната лична информация от използващите услугата потребители:

  • Директно чрез Уебсайта: име и фамилия и електронна поща при желание да ги предоставите, оставяйки коментар, записвайки се за онлайн бюлетин или попълвайки формуляр за контакт; име и фамилия, телефон, електронна поща, адрес за доставка.
  • Посредством Google Analytics и Facebook Pixel – данни за трафика и поведението на потребителите.

Възможно е Администраторът да изиска и допълнителна информация, но само при изрично позволение от ваша страна или в случай, че тази информация е необходима за изпълнението на услугата, която сте заявили. Вие сте единствен притежател на вашата лична информация.

Използвайки Услугата, вие изрично се съгласявате вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от Администратора, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които Администраторът събира и обработва, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

Употреба на вашите лични данни

Администраторът използва вашите лични данни, за да ви предостави възможност за достъп до Уебсайта, за да ви се изпраща бюлетин и да ви се предлагат допълнителни услуги и събития, за да ви се предостави цялостно обслужване, за промоционални и маркетингови дейности и като цяло, за да бъдат изпълнени поетите пред вас ангажименти и да ви се предостави услугата, която очаквате.

Вие имате право:

  • да получите файл, съдържащ всички ваши лични данни, които се съхраняват;
  • да откажете вашите лични данни да бъдат използвани;
  • да поискате коригиране на своите лични данни.

За да упражните описаните по-горе свои права, можете да се свържете на contact@artualno.info.

Вашата информация може да бъде използвана, за да се създаде обобщена статистика, която е анонимна, както и за да се извърши базиран на нея статистически анализ.

Съхранение на данни от трети страни

Администраторът използва услуги на трети страни, за да бъде поддържан уеб сайта онлайн, да бъде подобрена работата на уеб сайта и да бъде управлявана по-добре предоставяната Услуга. Възможно е някоя от тези услуги да съхранява данни на сървър, който се намира извън територията на Република България.

СуперХостинг

Уебсайтът, включително и всички събирани посредством него данни, се намира (хоства) на сървър на „СуперХостинг.БГ“ ООД. Тук можете да видите пълна информация за компанията и нейната политика за защита на личните данни.

Google Analytics

Google Analytics се използва за събиране на статистическа информация за потребителите на уебсайта, като например уебсайта, от който идвате на artualno.info, държавата, в която се намирате, Вашия език, онлайн поведение, браузъра, който използвате, мрежата и т.н. Тази информация не включва лични данни и не можете да бъдете идентифициран посредством нея. Посочените данни се събират, за да се направи анализ какъв тип потребители използват Уебсайта и как го използват, което помага за персонализиране на Услугата.

Можете да откажете използването на вашите данни от Google Analytics, посредством приставката Google Analytics opt-out browser add-on за JavaScript на Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js). Ако искате да се откажете, моля изтеглете и инсталирайте приставката за Вашия уеб браузър.

Съгласявайки се да използвате Услугата, Вие изразявате своето изрично съгласие за използване от страна на Администратора на Google Analytics на Уебсайта, включително Display Advertising, и декларирате, че ви е била дадена възможност да се откажете от Google Analytics.

Тук можете да видите пълна информация за компанията и нейната политика за защита на личните данни.

Facebook Pixel и Facebook Messenger

Facebook Pixel се използва, за да бъде събирана статистическа информация за посещенията на сайта, която е необходима за подобряване предлагането на продуктите и услугите на платформата.

Facebook Messenger се използва за задаване на въпроси към администратора чрез отваряне на специален прозорец за писане на директно съобщение. Целта му е да можете да пишете през Facebook профила си за ваше удобство. Ако го използвате чрез прозореца на уебсайта, администраторът ще види името, с което сте регистрирани във Facebook и ще може да отвори публичната част от Facebook профила ви – тази, която е достъпна за всички. Ако не искате да предоставяте тази информация, но искате да се свържете с администратора, можете да пишете на contact@artualno.info, вместо през Facebook Messenger.

Тук можете да видите пълна информация за компанията и нейната политика за защита на личните данни.

MailChimp

E-mail бюлетинът на artualno.info, включително имената и e-mail адресите на всички записани в него абонати, се намира на сървърите на MailChimp и се изпраща чрез тях. Необходимо е събирането на тези данни от потребителите, които изрично ги предоставят, за да може да бъде изпратен бюлетинът, който съдържа полезна информация и понякога промотира продукти или услуги, които абонатите могат да закупят. Всеки абонат на бюлетина получава линкове, съдържащи се във всяко писмо от бюлетина, които му дават възможност да види какви негови данни се съхраняват в системата на MailChimp, както и да ги изтрие и да спре да получава бюлетина. Тук можете да видите пълна информация за компанията и нейната политика за защита на личните данни.

WordPress

Уеб сайтът работи със система за управление на съдържанието WordPress. За контрол на спам коментарите се използва разширението Akismet. При публикуване на ваш коментар на уебсайта е възможно e-mail адресът ви и съдържанието на коментара да бъдат изпратени до сървъри на Automattic, които да определят дали вашият коментар е спам. Тук можете да видите пълна информация за компанията и нейната политика за защита на личните данни.

Услуги за архивиране

Използват се услуги за архивиране, които периодично съхраняват пълно копие на съдържанието на уеб сайта, включително лични данни, които сте предоставили, на външни сървъри. Това е необходимо, за да може да се възстанови работеща версия на уеб сайта в случай на срив. Услугите за външно съхранение на данни са:

Dropbox – пълна информация за компанията и нейната политика за защита на личните данни;

Google Drive – пълна информация за компанията и нейната политика за защита на личните данни.

Услуги за споделяне в социални медии

На уебсайта са предоставени бутони за лесно споделяне на публикациите в популярни социални мрежи. Тези бутони са необходими, за да бъде осигурена възможност за споделяне на материалите, които се публикуват. Възможно е те да събират статистическа информация за потребителите на Уебсайта, като например уебсайта, от който идвате на artualno.info, държавата, в която се намирате, Вашия език, онлайн поведение, браузъра, който използвате, мрежата и т.н. Тази информация не включва лични данни и не можете да бъдете идентифициран посредством нея.

Употреба на „бисквитки“ и други проследяващи технологии

Artualno.info използва “бисквитки”, за да събира определена информация от всички потребители, включително и от нерегистрирани посетители на Платформата, които не използват предоставяните услуги. Бисквитките представляват поредица от данни, които системата изпраща към вашия компютър и впоследствие използва, за да идентифицира вашия компютър, когато се върнете отново на Уебсайта.

Защита на лични данни

Сигурността на данните, които ни изпращате, се гарантира с индустриално стандартизирани физически, електронни и управленски процедури. Когато е целесъобразно, се използва SSL-кодиране, за да се подобри сигурността на предаване на сензитивни данни. Вътрешно данните се съхраняват на контролирани сървъри с ограничен достъп. Вашата информация може да се съхранява и обработва на определени локации, където се намира Администратора, в строго съответствие с приложимото законодателство за конфиденциалност и защита на личните данни.

Предоставяне на лични данни на трети страни

За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът има право да предостави данните на следните лица, които обработват данни: Спиди (Извършване на доставки за страната и чужбина), Еконт (Извършване на доставки за страната).

Администраторът няма да разкрива вашите лични данни на други трети страни.

Изключение правят случаите, при които разкриването се изисква от закона поради значим обществен интерес или за установяването, упражняването или защитата на права по съдебен ред, напр. когато определена информация се предоставя на адвокати, агенции за събиране на вземания, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за справяне с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Администраторът също така може да разкрие информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

Както e отбелязано по-горе, съставят се статистики за употребата на Услугата от данни, събрани чрез бисквитки. Тези статистически данни не съдържат лична информация и могат да бъдат публикувани или предоставени на трети страни.

Връзки към електронни страници на трети страни

Услугата, както и материали на трети страни, които са публикувани на уебсайта, съдържат връзки към, и могат да ви позволят да посетите други електронни страници („Електронни страници на трети страни“). Ако решите да посетите някоя от тези страници на трети страни, като „кликнете върху“ връзка или се придвижите към страница на трета страна,  вие ще бъдете пренасочени към страницата на съответната трета страна. Фактът, че Администраторът предоставя връзка към дадена електронна страница чрез Услугата, или публикувайки рекламен банер или друг вид реклама, или ви предлага възможност да взаимодействате с, или да предоставяте лична информация на трета страна, не е гаранция, позволение или представяне на нашата принадлежност към въпросната трета страна и не следва да бъде разглеждан като съгласие с техните политики и практики за поверителност и информационна сигурност.

Достъп и корекция на лични данни

Вие можете да достъпвате, коригирате, изменяте или изтривате части от вашите лични данни, като подадете заявка за това на contact@artualno.info.

Администраторът ще запази вашите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите или дотогава, докато задължава законът. След това вашите данни ще бъдат изтрити.

Изменение на тази политика на поверителност

Тази Политика за поверителност може да бъде изменяна едностранно от Администратора, за което той ще уведоми по подходящ начин всички потребители на Услугата.

Вие се съгласявате, че всяко допълване и изменение на тази Политика ще има действие спрямо вас след уведомяване от Администратора и ако не заявите в 7-дневен срок, че я отхвърляте.

Ако не се съгласявате с промените, можете да преустановите използването на Услугата.

Вие се съгласявате, че всички изявления на Администратора, във връзка с изменението на тази Политика ще бъдат изпращани на вашата електронна поща, използвана за регистрация за Услугата или чрез публикуване на подходящо място на уебсайта.

Дата на влизане в сила: 24.05.2018 г.
Последна промяна: 24.05.2018 г.

Pin It on Pinterest

Share This