fbpx

Общи условия

С използването на този уебсайт (artualno.info), вие се съгласявате с настоящите Общи условия.

Когато посещавате, разглеждате или използвате artualno.info Вие заявявате, че разбирате и приемате посочените в същия права и задължения като правен еквивалент на подписан между страните писмен договор и приемате, и се съгласявате да изпълнявате условията по този договор.

Всички текстове, статии, снимки, графични изображения, дизайни, инфографики и друга информация, публикувани в artualno.info, са представени единствено с информационна цел.

Авторски права

Всички авторски права и права над интелектуалната собственост, свързани с този уебсайт, цялата информация (текстове, статии, снимки, графични изображения, дизайни, инфографики и друга информация) на artualno.info остават законни права на Евелина Костадинова и попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права.

Копиране, възпроизвеждане, предаване, раздаване, публикуване, излагане, търговско използване или създаване на вторични продукти от съдържанието на artualno.info или на части от него, без осигурени авторски права (без предварителното съгласие на автора), е забранено.

Споделянето на конкретен материал се осъществява като желаещият го прави с връзка/линк към неговия първоизточник (конкретната url страница на artualno.info) с посочване на автора, без модификации и некомерсиално.

Предоставеното за сваляне и принтиране съдържание се използва само лично и с нетърговска цел.

Всяко лице, което не съобразява своето поведение с горепосочените изисквания, носи гражданско-правна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

Защита на личните данни

Artualno.info предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни и GDPR (Общ регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679).

Artualno.info приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес https://www.artualno.info/privacy/.

Потребителят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на artualno.info.

Потребителят се съгласява, че artualno.info има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.

„Бисквитки”

Artualno.info събира единствено статистически данни по отношение на посещенията на сайта, които не са свързани с личните данни на Потребителя.

Политика за ползване на „бисквитки“

Достъп

Artualno.info не гарантира постоянното функциониране на artualno.info.

Artualno.info си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Потребителя.

Artualno.info си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. Artualno.info няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.

Artualno.info си запазва правото да променя текстове и да нанася корекции, каквито намери за добре във всяка публикация на уеб сайта, без да уведомява за това Потребителите.

Обратна връзка

Artualno.info гарантира, че изпращането на съобщения до Потребителя става само след изрична заявка от страна на Потребителя през специалната форма за контакт. Като регистрира своя електронен адрес в специалната форма за контакт, Потребителят се съгласява да получава известия за новости, публикувани на artualno.info и друга актуална информация около проекта.

Потребителят има право във всеки един момент да откаже получаването на съобщенията през е-бюлетина на artualno.info.

Artualno.info си запазва правото да влиза във връзка с Потребителя за целите на допитвания/анкети, свързани с качеството на предоставяната информация.

Условия за промени

Artualno.info запазва правото си да променя или подновява правилата и условията на уебсайта, както и когато прецени за необходимо. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на artualno.info.

Няма да бъдете уведомени индивидуално за всяка промяна в този документ. При всяка актуализация датата на влизане в сила (намираща се в долната част на тази страница) ще бъде променяна. Не забравяйте да проверявате тази страница периодично, за да сте сигурни, че сте запознати с най-актуалната версия.

Заключение

Общите условия са документи, според които Artualno.info предоставя статии и други текстове, съдържание за принтиране и сваляне за лична употреба, снимки, графични изображения и други материали на потребителите си чрез интернет. Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия, срещу което получава правото да използва безплатно artualno.info за лични и нетърговски цели.

В случай, че в следствие от използването на сайта е довело до вреди, отговорността е изцяло Ваша.

 

Вижте още раздел “Политика за защита на личните данни”

Artualno.info е собственост на Евелина Костадинова:

София, България

+359 888 721 789

info@artualno.info

Последната актуализация на този документ е направена на 24 май 2018.

 

Pin It on Pinterest

Share This